PITY – zasady wypełniania oraz składania

Przychody bądź straty osiągnięte z odpłatnego przekazania wartościowych papierów (akcji) bądź pochodnych instrumentów finansowych a także z realizacji praw z nich wynikających uzyskane w poprzednim roku powinno się wykazać w zeznaniu rocznym PIT.
Służy do tego formularz pit 38.

płatności

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

pit 38

Autor: Tax Credits
Źródło: http://www.flickr.com
portal podatnika

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
PIT-38, jednakowo jak PIT-37, PIT-38 składany jest zasadniczo do końca kwietnia. Przychody objęte tym zeznaniem nie podlegają wykazaniu w pozostałych rocznych zeznaniach. W PIT-38 są wykazywane przychody czy też straty pozyskane z odpłatnego scedowania papierów wartościowych czy też pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wypływających. Zeznanie to mieści także transakcje zbycia udziałów w spółkach z o.o. a także objęcia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną czy wkładów w spółdzielniach w zamian za udział niepieniężny w formie innej aniżeli przedsiębiorstwo czy też jego zorganizowana część.Podatek dochodowy w PIT-38 nie jest progresywny – jednakową stawkę wykorzystuje osoba, która wypracowała 10 mln zł jak i 10 zł. Nie ma też kwoty wolnej od podatku – w rozróżnieniu od PIT-36 i PIT-37 podatek opłaca się od nawet niedużego przychodu.
Stopa 19% nie za każdym razem jest stosowana.

Ciekawią Cię przeróżnego typu fachowe wątki? Więc kliknij tutaj komornicy warszawa i przeglądaj nasze następne newsy na ten temat. Mamy nadzieję na Twoją recenzję.

Powinno się jeszcze wziąć pod uwagę umowy o unikaniu dualnego opodatkowania, jakich stroną jest Rzeczpospolita polska.

Zastosowanie stopy podatku wypływającej z odpowiedniej umowy o unikaniu dualnego opodatkowania bądź niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest realne pod warunkiem udokumentowania dla zamiarów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Jeśli odwiedzisz portal podatnika dowiesz się, że od podatku zwolniona będzie sprzedaż obligacji nabytych na giełdzie przed 2004 r.