W jaki sposób i do kiedy wypełnić PIT-28 – wytyczne

Zeznanie PIT 28 rozliczasz, jeżeli w roku podatkowym pozyskujesz przychody opodatkowane tytułem: pozarolniczej aktywności gospodarczej lub umowy najmu, podnajmu, dzierżawy albo pozostałych umów o podobnym zakresie.
deklaracja będzie Cię zatem dotyczyć, gdy do dwudziestego stycznia roku podatkowego dostarczyłeś pisemne oświadczenie o doborze owego sposobu opodatkowania, a jeśli zaczynasz prowadzenie działalności pozarolniczej w okresie roku podatkowego.

lokalizacja

Autor: Gobierno de Chile
Źródło: http://www.flickr.com
pit 28 online

Autor: Pirátská strana
Źródło: http://www.flickr.com
W razie pozyskiwania dochodów z najmu opodatkowanego ryczałtem oświadczenie o doborze owej formy opodatkowania składa się nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy dochód z tego tytułu, czy do końca roku podatkowego, kiedy pierwszy tenże dochód uzyskano w miesiącu grudniu roku podatkowego. prawo do ryczałtu przypada na cały rok podatkowy. W roku kolejnym prawo to nie występuje, jeżeli podatnik przekroczy limit przychodu 150.000 euro. Podatnik w trakcie roku może jednakże stracić prawo (przejdź do oferty) do ryczałtu w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności o działania, jakich nie można rozliczać ryczałtem bądź w związku z przeprowadzaniem działań na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy przez określony czas od chwili podjęcia aktywności. Przekroczenie limitu przychodów w czasie roku podatkowego nie powoduje bezpośredniego przejścia na reguły ogólne. Za dany rok podatkowy, nawet po przekroczeniu limitu, składasz zeznanie PIT 28 online. Dopiero za rok przyszły wyłączone będzie rozliczenie ryczałtem. Gdy w okresie roku podatkowego naruszysz reguły prowadzenia działalności opodatkowanej na regułach ryczałtu, podatek wedle ogólnych zasad opłacasz od dnia naruszenia tych reguł. Tym samym za czas wcześniejszy przychody opodatkowujesz, składając deklarację PIT 28.

Gdy realizowałeś w ramach stosunku pracy bądź spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w obszar działalności podatnika lub spółki opodatkowanej ryczałtem – wypełniasz PIT 28, jeżeli w danym roku podatkowym nie realizujesz owej sprzedaży czy też usług na rzecz dotychczasowego pracodawcy.