W jaki sposób można by wprowadzić oszczędności przy wysyłce znacznej ilości korespondencji?

Nie ma chyba firmy, jakiej właściciel nie pragnąłby w jakiś sposób zminimalizować bieżących kosztów prowadzenia działalności. Dla przykładu dużo podmiotów jest zobligowana do wysyłania setek listów miesięcznie, gdyż ich adresaci wyrazili chęć dostawania faktur w postaci tradycyjnej.
Do tego mogą dochodzić listy o charakterze marketingowym, ale czasami bywa tak, że wydatki związane z wysyłką dużej liczby listów prawie równają się z możliwymi zyskami.

Dlatego też na rynku pojawiła się taka usługa jak korespondencja masowa wykonywana przez zewnętrzną firmę na zasadzie outsourcingu. W rzeczywistości oznacza to bardzo znaczne oszczędności (nawet rzędu 60%) dla spółek, jakie wysyłają przesyłki do dużej ilości klientów. Firmy, które poniekąd biorą na siebie obowiązek wysyłania korespondencji, posiadają tę przewagę nad zleceniodawcą wysyłki, że utrzymywanie urządzeń wymaganych do wysyłania listów jest do pewnego stopnia przeniesione na ich klientów.
korespondencja masowa

Autor: Report Verlag
Źródło: http://www.flickr.com
A są to sumy niemałe. Papier, urządzenia drukujące, kartridże czy też maszyny do tzw. kopertowania mogą kosztować sporo.

Kliknij na ten odsyłacz oraz przeczytaj więcej szczegółów w treści – te wiadomości pogłębią Twą wiedzę na rozpatrywany w powyższym artykule problem.

Jeśli jednak wszelkimi kwestiami dotyczącymi korespondencji seryjnej zajmie się wyspecjalizowana w tego typu czynnościach spółka, to będzie miała możliwość uzgodnienia mniejszych kwot za opłaty pocztowe. A to jest najprawdopodobniej najwyższy koszt takiego przedsięwzięcia. Dla zleceniobiorcy takiej wysyłki nie jest ważny styl tej korespondencji.

Mogą to być faktury, ulotki czy też gazety albo informacje. Zleceniodawca przekazuje jedynie adresy klientów oraz czeka na poinformowanie o pozytywnym przeprowadzeniu wysyłki.