Rózne odmiany umów

Pracodawcy pragnąc obniżyć koszty zatrudnienia, a również zmniejszyć ryzyko jakie niesie za sobą zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, często korzystają z umowy zlecenia, albo o dzieło.

umowa o dzieło wzór

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa (zobacz koszty pośrednie) o dzieło jest niezwykle często spotykana w obrocie gospodarczym. Może stanowić formę zatrudnienia, a normuje ją przepis cywilny. Jedna ze stron, zwana w zawartości umowy realizatorem, zobowiązuje się do jego wykonania. Z kolei zlecający obliguje się do zapłaty za nie. Szczególnością umowy o dzieło jest fakt, że jej tematem muszą być działania przynoszące namacalny efekt.

Masz ochotę bliżej poznać opisywany tu temat? Jeśli tak, zobacz szczegóły (wfirma.pl/) innych tego typu materiałów. One także omawiają tę kwestię.

Rezultaty tych działań mogą być zarówno materialne, jak i niematerialne. Umowa o dzieło wzór jest powszechnie dostępny i powinien obejmować istotne składniki. Jeśli umowę włączają osoby fizyczne, potrzebne będą ich imiona i nazwiska, daty narodzin, imiona rodziców, adres pobytu, numery dowodów tożsamości, albo numery PESEL. W wypadku osób fizycznych prowadzących aktywność gospodarczą, obok godności powinno się podać nazwę, pod którą wiodą działalność i NIP. Przedstawienie pracy i okoliczności jego powstania musi być w miarę precyzyjny, aby ustrzec się ewentualnych sporów. Honorarium za taką odmianę zatrudnienia można ustalić w dwóch formach, ryczałtowej, jako honorarium wyznaczone z góry, albo kosztorysowej. W tej umowie musi być ustalony termin sporządzenia dzieła.

Jest to umowa efektu, co znaczy, że praca wykonawcy musi prowadzić do osiągnięcia konkretnego fizycznego, lub niefizycznego efektu. I za ten efekt przyjmujący zamówienie dostaje wypłatę.