Jakiego rodzaju akta są konieczne przy zakładaniu swojej fundacji oraz kto mógłby to zrobić?

Aktualnie każdy z nas posiada okazję niesienia pomocy innym ludziom w bardzo wygodny sposób. Mogą to zrobić bezpośrednio lub korzystając z pośrednictwa tzw. instytucji pożytku publicznego.

fundacja

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
W tym razie jest okazja oddania danej organizacji jednego procenta swego podatku.
Wymienioną instytucją może zostać na przykład fundacja, jaka codziennie zajmuje się organizowaniem pomocy dla swych podopiecznych. Zależnie od profilu działalności mogą to być np. potrzebujące dzieci, ludzie w starszym wieku lub różne zwierzaki. Aby założyć fundację, konieczny jest tak zwany kapitał założycielski, który musi być przeznaczony na określony pożyteczny publicznie cel. To, jaki on jest i jak duży jest majątek (zobacz program do inwentaryzacji majątku) fundacji, to najbardziej istotne warunki towarzyszące powołaniu fundacji. Tzw. osobowość prawną uzyskuje ona po opracowaniu statutu i zarejestrowaniu tej fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba, która tworzy fundację nazywana jest fundatorem.
guru inwestycji
Należałoby wspomnieć, że tego typu osobą może być też obcokrajowiec. Wymieniony majątek, jaki przeznaczony jest na dokonanie założonych w statucie celów, może pochodzić od darczyńców, ale może być to także majątek ruchomy lub nieruchomy. Przy zakładaniu fundacji a przed dodaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, należy także podpisać akt notarialny. Przymus ten leży po stronie fundatora (lub fundatorów, jeśli jest ich kilku).

Wniosek rejestracyjny do Krajowego Rejestru Sądowego składa się ze statutu fundacji, formularzy urzędowych i dodatkowych załączników. Podczas składania wniosku rejestracyjnego, konieczne jest dokonanie stosownej opłaty.