Informacje niezastąpione przy prowadzeniu firmy

W artykule znajdują się przydatne wiadomości potrzebne przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Zdefiniowany zostanie wskaźnik rotacji należności oraz e-sąd i dostęp do akt. Wskaźnik rotacji należności pokazuje skuteczność korzystania z należności do generowania przychodów. Wskaźnik rotacji należności wskazuje ile razy w roku firma zdolna jest do odbudowania stanu swoich należności, co w praktyce oznacza w jakim stopniu przedsiębiorstwo kredytuje swoich odbiorców.


Dowiedz się czy e-Sąd daje dostęp do akt? Niezwłocznie wciśnij ten link www!

sąd

Autor: Mark Hillary
Źródło: http://www.flickr.com
Innymi słowy Wskaźnik rotacji należności określa ile razy w ciągu roku obrachunkowego działalność gospodarcza dokonuje zamiany kredytu kupieckiego na gotówkę (oblicz tutaj: Attorn). Wskaźnik rotacji należności definiowany jest jako iloraz przychodów ze sprzedaży i przeciętnego poziomu należności. Wskaźnik rotacji należności ma mieścić się w przedziale od 7,0 do 10,0. Niski poziom wskaźnika, czyli mniej niż 7 znaczy , iż poziom należności jest wysoki, czyli, że przedsiębiorstwo nadmiernie kredytuje swoich kontrahentów, co oznacza długotrwałe zamrożeniem środków pieniężnych w należnościach. Wartość tego wskaźnika określana jest mianem cykli obrotowych i ich ilość (wartość wskaźnika) ma być jak największa. Przyrost ilości wskaźnika co roku świadczy o lepszym zarządzaniu należnościami.Spadek wartości tego wskaźnika zmniejsza zdolność spółki do regulowania zobowiązań na czas, ponieważ spada wtedy również jej płynność finansowa. Wysoka wartość wskaźnika jest pożądana – oznacza, iż firma efektywnie ściąga należności, a jej kontrahenci terminowo uiszczają zadłużenie. Wskaźnik określa ogólną sprawność operacyjną. Podobnie jak wskaźnik cyklu regulowania należności w dniach jest to wskaźnik zróżnicowany branżowo.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

E-sąd (zobacz prawa autorskie do zdjęć) to najtańszy i najszybszy sposób windykacji należności. Wszelakie koszty sądowe windykacji należności w Sądzie internetowym ponosi dłużnik. Aby złożyć pozew do e-sądu należy uzupełnić formularz pozwu oraz dołączyć dowody. Potem petent otrzymuje bezpłatną poradę oraz musi uiścić opłatę sądową. Następnie adwokat weryfikuje formularz. W razie konieczności radca prawny dokonuje niezbędnych poprawek, tak aby podane roszczenia były oczywiste i e-Sąd wydał nakaz zapłaty w żądanej wysokości. Następnie radca prawny wnosi e-pozew do sądu internetowego oraz prowadzi postępowanie sądowe i egzekucyjne. Sąd (http://komornikolesno.pl/kontakt/) rozpatruje pozew, a odbiorca o każdej zmianie w sprawie jest na bieżąco informowany.Po egzekucji komorniczej klient odzyskuje całość zasądzonej kwoty, 100% odsetek oraz całość opłaty sądowej.