Rejestrowanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym

Jakikolwiek znak towarowy, nawet niezastrzeżony w UP, objęty jest ochroną prawną. Gwarantuje to ustawa o ochronie konkurencji i nabywców, bądź kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest niezbędna, by podlegać zasadniczej ochronie prawnej znaku towarowego.

Zastrzeżenie znaku towarowego zapewnia, że inne podmioty nie będą miały najmniejszego prawa do naruszania strzeżonego znaku, a w razie potrzeby znacznie swobodniej nam będzie unicestwić nieprawe działania konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym stosownego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się zawsze dla nazwanych towarów, albo usług, trzeba je także określić we wniosku. Wybór miejsc w rejestrze powinien być natomiast zaplanowany, ponieważ po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możliwości dopisania do niego żadnych punktów. Należałoby zatem wziąć pod uwagę nie tylko produkty, jakie teraz nazywamy symbolem, lecz również ewentualne zastosowanie symbolu w przyszłości, zwłaszcza jeśli zgłaszanym znakiem jest określenie naszej firmy. Trzeba mieć na uwadze, że rejestr produktów, czy też usług, dla jakich znak zgłosiliśmy posiada olbrzymie znaczenie bowiem wytycza zakres ochrony naszego znaku.
rejestracja znaków towarowych

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Wniosek o udzielenie prawa ochronnego można dostarczyć samodzielnie, bądź za pośrednictwem kompetentnego pełnomocnika, którym może być wyłącznie rzecznik (polecamy więcej dowiesz się na tej stronie) patentowy.

Rzecznik patentowy poza fachowym przygotowaniem wniosku, w tym rejestru produktów, może także sporządzić badanie zdolności rejestracyjnej znaku i ocenić szanse na jego rejestrację. Rzecznik może także pomóc zrealizować procedurę rejestracji w urzędzie.