Jakiego rodzaju są różnice pomiędzy umowami dotyczącymi kredytu i pożyczki?

Czy wiesz, że kredytu może udzielić tylko bank oraz robi to przeważnie nie tylko na uprzednio ustalony cel, na który przeznaczone będą środki pieniężne, lecz także pobrać za tę czynność odsetki i prowizje? Ponadto pod rygorem nieważności umowa kredytu powinna zostać zawarta na piśmie.

pożyczka
Te kwestie reguluje tzw. prawo bankowe.
W przeciwieństwie do kredytu, pożyczka może zostać udzielona przez jakąkolwiek osobę oraz w niemalże dowolnej formie, np. na bazie umowy ustnej. Zaciągający pożyczkę człowiek jest zobowiązany do zwrócenia takiej samej kwoty pieniędzy albo przedmiotów tego samego typu. Formalności powiązane z udzielaniem pożyczki określa kodeks cywilny.

Ta wskazówka z witryny (https://super-edu.pl/) zapewni Ci to, że znajdziesz wiele niezwykle pomocnych danych – to nieco innego rodzaju punkt widzenia na taką sprawę.

Wbrew powszechnej opinii nie jest to to samo co kredyt. Następną różnicę przedstawia przedmiot umowy: w wypadku kredytu mogłaby być nim wyłącznie określona suma pieniędzy, z kolei przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze oraz uzgodnione odnośnie gatunku rzeczy. Są nimi te, jakie można policzyć, zważyć czy zmierzyć. Pozostałymi słowami mógłby to być przykładowo węgiel lub benzyna.

Analogiczne z pozoru niewielkie różnice przedstawia kwestia odpłatności umowy. Ta dotycząca kredytu jest zawsze umową płatną (za jej udzielenie bank pobiera opłatę najczęściej w postaci odsetek), natomiast większą dowolność przedstawia umowa dotycząca takiego świadczenia jakim jest pożyczka.

Ta umowa może zostać zawarta zarówno odpłatnie (na przykład procent od pożyczanej kwoty) jak i nieodpłatnie (ta postać jest zazwyczaj używana przez znajome sobie osoby). Kolejną różnicą jest celowość – kredyt jest udzielany na zawarty w dotyczącej go umowie cel (np. zakup działki czy też samochodu).