Co należy wiedzieć o uldze na kupno kasy rejestrującej?

Przedsiębiorca, który zaczyna ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej może wnioskować o zwrot za jej zakup. Musi, oczywiście, spełnić określone formalności.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli zamierzamy zakupić kasę fiskalną to, jeśli jest to pierwszy zakup, możemy wnioskować o 90% zwrot, przy czym nie może on równać się więcej niż 700 zł. Zasady, z których wynika ulga na zakup kasy fiskalnej określone zostały w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Przedsiębiorca, któremu należy się zwolnienie z VAT musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wnioski pisemne. Wniosek powinien określać, ile urządzeń jest w posiadaniu przedsiębiorcy oraz gdzie wszystkie one będą użytkowane.

Podanie musi zostać złożone zanim rozpocznie się proces ewidencjonowania. Jeżeli chodzi o czynnych podatników VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej odliczana jest w deklaracji VAT. By ulga na kasę fiskalną mogła przysługiwać, nieodzowne jest rozpoczęcie procesu ewidencjonowania obrotu i kwot podatków nie później niż w terminach, które dotyczą podatnika. Ponadto podatnik, którego interesuje ulga na kasę fiskalną powinien przedstawić dowód zapłaty całej sumy za urządzenie fiskalne. Najnowszy artykuł: kwartalne opłacanie podatku od dochodu.

Jeżeli chodzi o materię związaną z wartością odliczenia, trzeba pamiętać, że w danym okresie rozliczeniowym nie może być większa niż różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym. Materia będzie przedstawiać się odmiennie, jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany i inaczej, gdy rozlicza się go miesięcznie. Dla zainteresowanych: ulga na zakup kasy fiskalnej.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

W sytuacji, gdy suma podatku naliczonego jest większa niż suma podatku należnego albo wynosi tyle samo co ten podatek, możliwe jest limitowane odliczenie. Mamy do czynienia z sumą do zwrotu lub nie ma podatku do zapłaty. Jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany to w we wskazanym okresie jest możliwość odliczenia 50% kwoty, która odpowiada 90% ceny netto (zobacz koszt zatrudnienia pracownika kalkulator) nabytego urządzenia, a jeśli mamy do czynienia z rozliczeniem miesięcznym to można odliczyć 25% wartości, która odpowiada 90% wartości wskazanej ceny. Więcej na stronie: wielkość ulgi ka zakup kasy fiskalnej.