Nie zapłaciłeś podatku w terminie? Skorzystaj z kalkulatora odsetek od zaległości podatkowych

Zaległość podatkowa pojawia się wtenczas gdy zaległy podatek nie został opłacony w wyznaczonym czasie, a również niezapłacona została zaliczka czy też rata podatku.
Kiedy czas zapłaty podatku nie będzie dotrzymany, trzeba liczyć się z zaistnieniem podatkowej zaległości.

podatek

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Taką zaległość należy uiścić wraz z procentami. W niektórych sytuacjach na podatnika mogą również nałożone zostać dodatkowe grzywny. odsetki za spóźnienie wpłacane będą bez wezwania organu fiskalnego. Jeśli dokonana wpłata nie pokrywa sumy podatkowej zaległości razem z odsetkami za spóźnienie, wpłatę tę kategoryzuje się proporcjonalnie na poczet kwoty podatkowej zaległości a także sumy odsetek za zwłokę w stosunku, w którym w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do sumy procent za opóźnienie.
wizerunek - firma

Autor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Źródło: http://www.flickr.com
Kwota odsetek wyliczana jest po wpisaniu do kalkulatora odsetek od podatkowych zaległości sumy zaległości i ilości dób. kalkulator (zobacz kalkulator wynagrodzeń) odsetek podatkowych pomaga określić ich wysokość w razie zaistnienia podatkowej zaległości. Zaległością podatkową będzie podatek (w tym także zaliczka, rata), który nie został spłacony na czas. Wielkość odsetek będzie naliczona na podstawie wpisanej sumy podatkowej zaległości, przy równoczesnym podaniu daty, od jakiej mają być naliczone odsetki (wymagany czas płatności oraz daty, w jakiej uregulowana będzie ta zaległość).

Kalkulator odsetek podatkowych umożliwia obliczenie stawek odsetek podług stawki podstawowej, obniżonej a także podwyższonej, a również wielkość prolongacyjnej opłaty.

Ona jest naprawdę ekscytująca – szczerze zalecamy tą treść . Jeśli masz chęć poszerzyć zakres swej wiedzy na taki temat, to kliknij ten odnośnik.

Miej na uwadze że podatnik, jaki uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega grzywnie za wykroczenie podatkowe.