Jak w praktyce wygląda nauka na wydziale prawa w różnorodnych miastach?

Maturzyści w bieżącym roku, którzy interesują się studiami prawniczymi posiadają do wybrania aż 16 różnorodnych wydziałów prawa na uniwersytetach państwowych. Ich propozycja kształcenia z każdym rokiem okazuje się być w większym stopniu szeroka.

zysk

Autor: Richard Leeming
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwszy rok ma charakter przygotowawczy. Dominują w takiej sytuacji przedmioty wiążące się z historią, czyli prawo rzymskie, historia kraju, historia prawa i metodologiczne: metody oraz pojęcia prawne, logika. W czasie następnych lat słuchacze szkół wyższych poznają kolejne działy wiążące się z wiedzą prawniczą. Na drugim roku są to prawo karne, prawo cywilne, historia doktryn prawniczych i prawo administracyjne. Na trzecim roku są natomiast tego typu przedmioty jak postępowanie cywilne, administracyjne czy też prawo administracyjne gospodarcze. Do najważniejszych przedmiotów na czwartym roku studiów prawniczych należą prawo handlowe, prawo pracy, prawo finansowe. W granicach konwersatoriów słuchacze podejmują się interpretowania prawa, rozważając w takiej sytuacji konkretne przypadki, czyli casusy. Na trzecim roku studiów słuchacze szkół wyższych zaliczają proseminaria, które mają dawać im podstawę do ostatecznego wyboru wydziału.
Proces kształcenia na wydziale prawa odbywa się w dwóch różnych trybach. Z jednej strony studenci są zobowiązani do zaliczenia zbioru przedmiotów obowiązkowych, zaś z innej posiadają prawo wybrania przedmiotów fakultatywnych zgodnych ze swoimi potrzebami wyznaczonymi przez charakter swojej pracy ubezpieczenie oc zawodowe magisterskiej. Wszystkich studentów obowiązuje również lektorat dwóch obcych języków. Na bazie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wszystkie postanowienia dotyczące rekrutowania należą bezpośrednio do władz uczelni. To od postanowienia ich senatorów jest zależne to, jakie będą konkretnie Zasady naboru kandydatów.

Z tego też powodu w zależności od danego wydziału prawa na danym uniwersytecie zaliczający słuchacze szkół wyższych będą musieli się pochwalić w Warszawie wiedzą z WOS, we Wrocławiu z topografii, zaś w Szczecinie muszą wyróżnić się informacjami z historii sztuki i matematyki.