Jakie zadania posiada specjalista ds. jakości i jakie wykształcenie powinna posiadać osoba pracująca na tym stanowisku?

osoba, która będzie zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za rozwiązywanie kłopotów jakościowych, planowanie działań korygujących i prewencyjnych oraz szukanie przyczyn kłopotów jakościowych.

Patron Service - ochorna mienia i osób

Autor: Patron Service
Źródło: http://patronservice.com.pl
Specjalista ds. jakości posiada za obowiązek analizę i raportowanie jakościowych wskaźników oraz prowadzenie szkoleń. Ma również za zadanie bieżące wspieranie działu produkcji w sprawach, które związane są z jakością. To stanowisko wymaga wykształcenia wyższego technicznego oraz właściwej znajomości narzędzi oraz systemów jakościowych. Tego typu specjalista może zajmować się zwłaszcza przeprowadzaniem prób i testów jakościowych oraz prowadzi on również niezbędną dokumentację. Specjalista ds. jakości powinien mieć właściwą kierunkową wiedzę a także wcześniejsze doświadczenie na analogicznym stanowisku. Osoba, która zatrudniona będzie na tym stanowisku również powinna posiadać znajomość pakietu biurowego i powinna charakteryzować się właściwą organizacją swego czasu pracy.
firma

Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com

Aplikacje na telefon

Autor: GoMobi.pl
Źródło: http://gomobi.pl
Niezwykle dużo spółek posiada swoje systemy gwarancji jakości, które oparte są na realizowaniu wszystkich procesów i operacji, które wiążą się z danym produktem wedle uzgodnionych uprzednio założeń, które wynikają z potrzeb odbiorcy. Podstawowym obowiązkiem specjalisty, który zajmuje się kontrolą jakości, zalicza się określenie głównych cech oraz jakościowych wymagań produkowanych wyrobów. Do obowiązków tego typu należy również wykonanie specyfikacji z uwzględnieniem wymogów europejskich norm ISO i wybór modelu, który gwarantuje jakość.

Na takiej podstawie specjalista tworzy teoretyczny system, w jakim jest określona struktura organizacyjna i wszystkie procedury przedsięwzięć na każdym stanowisku, które wpływa w dowolny sposób na jakość towaru.

Pamiętaj, że masz możliwość odszukać dane na przedstawiany wątek, więc kliknij w link i przeczytaj tu (https://www.bscav.eu/realizacja-webinarow/) wiadomości, które będą Ci niezbędne.

Specjalista ds . jakości może pracować w różnych miejscach. Mogą to być tak budynki biurowe jak i laboratoria i hale magazynowe.