PSX-NET

Duża ilość przedsiębiorstw na świecie ma kłopoty z terminowym płaceniem należności – pojawił się zatem nowy typ radzenia sobie z niezapłaconymi wierzytelnościami

Dzięki nowej procedurze prezes przedsiębiorstwa, który czeka na sumę z niezapłaconej Faktury, może ponownie zasnąć jak dziecko, gdyż tym samym właśnie odzyskał stabilizację finansową.
Opis dotyczy świetnej idei nazywanej z angielskiego: faktoring.

transport i spedycja

Autor: NotrucksNolife
Źródło: http://www.flickr.com
Cała procedura polega na tym, że jakaś spółka (nazywana faktorem) przejmuje od nas nieuregulowane należności naszych kontrahentów. Daje nam zazwyczaj od razu około 90% należności i tym samym bierze na siebie dług. To ona już od tego momentu będzie kontaktowała się z kontrahentem w celu odzyskania należności, ale już nie w naszym imieniu, a dla siebie. Rzecz jasna my nie dostaliśmy całkowITej sumy, która widniała na fakturze, ale na nasz rachunek w banku wpłynęła znaczna jej część, co pozwoli nam zachować ciągłość finansową. Jest to ratunek zwłaszcza dla małych firm.

Umowa faktoringu nie nie wydaje się być czymś trudnym. Nie czeka się długo na jej potwierdzenie, ponieważ faktor, to nie bank. Jest wiele typów umów faktoringu, ale najistotniejszym ich wynikiem jest to, że firma czekająca na zapłacenie należności otrzymuje je w niezwykle krótkim czasie. W tym momencie to spółka, która wykupiła należność kontaktuje się z kontrahentem i informuje go o zmianie numeru konta, na które ten powinien przelać należności.

Jeżeli klient ma kłopoty z oddaniem na raz dużej sumy, to faktor może mu zaproponować rozłożenie należności na dogodne raty. Faktorzy to zazwyczaj przedsiębiorstwa z dużym kapitałem, które mogą dłużej poczekać na spłatę faktury.

About: admin