PSX-NET

Obieg faktur w przedsiębiorstwie i jego cechy

Faktury zaliczają się do aspektów nieodłącznie złączonych z funkcjonowaniem firmy. W zasadzie nie można wyobrazić sobie przedsiębiorstwa bez odpowiednich dokumentów. Choć aktualnie faktury w postaci tradycyjnej powoli zastępowane są przez faktury elektroniczne, wciąż jeszcze zdecydowaną większość tworzą dokumenty papierowe.

faktury papierowe

Autor: The Peoples Prodigy: BOYCOTT ‚The Weight of Blood’
Źródło: http://www.flickr.com
Każda firma, niezależnie od wielkości, stanowi swoisty obszar obiegu rozmaitych faktur. Zależnie od rozmiarów i struktury firmy faktury te mogą być dostarczane pomiędzy biurkami w jednym pomieszczeniu, pomiędzy pokojami w firmie, jak również na znacznie większe odległości, nierzadko nawet za granicę. Ogólnie obieg dokumentów w firmie jest niezwykle ważnym elementem dla jej prawidłowego funkcjonowania. W sytuacji, gdy obieg ten ma jakieś gorsze punkty, całe działanie firmy przebiega mniej sprawnie.

Rozmaite typy faktur i dokumentów

Dokument w firmie ma do przebycia różnorodną drogę w zależności od swojego rodzaju. Przede wszystkim niektóre z dokumentów wędrują poza przedsiębiorstwo, gdyż przykładowo są przesyłane do podwykonawców. Do tego rodzaju akt należą na przykład różnorodne umowy, które po podpisaniu się odsyła. Niekiedy takie umowy przesyłane są już przez Internet. Niektóre z faktur wytwarzanych w przedsiębiorstwach przesyłane są również faksem. Tego rodzaju metoda jest już jednak z wolna wypierana przez sposoby przesyłania opierające się na wykorzystaniu komputerów i Internetu.

Faktura

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Schematy obiegu faktur i odpowiednie systemy

Obieg dokumentów w firmie bywa przedstawiany z wykorzystaniem ogólnego schematu, gdzie przedstawia się miejsca, przez które określony dokument przechodzi oraz punkty docelowe. Jednym z elementów takiego schematu bywa skanowanie faktur – , przebiegające w którymś miejscu całego obiegu. W celu usprawnienia całego obiegu wykorzystywane są specjalne metody, określane jako systemy kancelaryjne. Dzięki nim w firmach zwraca się większą uwagę na jakość wytwarzanych dokumentów, ale także na szybkość ich dostarczania. Występuje kilka rodzajów takich systemów, a odmiany te wybierane są w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa.

About: admin