PSX-NET

Tag: projektanci

Co to jest crowdfunding oraz jak możemy z niego korzystać? Jakie są warunki uczestniczenia w takich projektach?

Już od jakiegoś czasu wielkie produkcje zmagają się się z silnym nurtem twórczości niezależnej, co porywa ludzi to wspierania tego typu działalności.

Otóż podstawowym czynnikiem jest możliwość brania udziału w tworzeniu takich projektów, poczynając od instytucji crowdfundingu oraz pomocy już na wstępie. Już w pierwszych krokach które stawia produkcja, to znaczy przy zbierania potrzebnych środków.