PSX-NET

Tag: szanse

Rejestrowanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym

Jakikolwiek symbol towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, otoczony jest ochroną ustawową. Zapewnia to przepis o ochronie konkurencji i klientów, bądź kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, ażeby podlegać zasadniczej ochronie prawnej symbolu towarowego.


Dotacje z UE jako doskonały sposób na poprawę dynamiki rozwoju swojego przedsiębiorstwa