PSX-NET

Tag: szanse

Dotacje z UE jako doskonały sposób na poprawę dynamiki rozwoju swojego przedsiębiorstwa

Rejestrowanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym

Każdy znak towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, objęty jest pieczą ustawową. Gwarantuje to rozporządzenie o ochronie konkurencji i klientów, lub kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, aby podlegać podstawowej ochronie prawnej symbolu towarowego.