PSX-NET

Tag: wpłaty

Ważne aspekty systemu podatkowego dla właścicieli przedsiębiorstw

Prowadząc własną firmę pamiętać trzeba o wszystkich procedurach dotyczących rozliczeń za dany rok podatkowy. Warto zapoznać się z systemem takiego rozliczenia, jest to zasada memoriałowa. Polega ona na tym, że w księgach rachunkowych należy ująć wszelkie przychody, które zobyliśmy w danym roku rozliczeniowym. Wedle tej regulacji przychody uznaje się w czasie ich wystąpienia, a nie już po otrzymaniu wpłaty czy przelewu. Na przykład w sytuacji, gdy posiadacz działalności gospodarczej posiada formalnie środki pod koniec grudnia 2015 r, lecz środki wpłynęły na jego konto dopiero na początku stycznia 2016 r. Taki przychód, jak głosi zasada memoriałowa, jest wliczany do roku 2015.