PSX-NET

Tag: Wybór

Reklama na telebimach efektywnym sposobem na błyskawiczne dotarcie do dużych rzesz potencjalnych odbiorców

Consulting marketingowy proponują zarówno osoby indywidualne, jak też agencje reklamowe, czy domy mediowe

Rejestrowanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym

Każdy znak towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, objęty jest pieczą ustawową. Gwarantuje to rozporządzenie o ochronie konkurencji i klientów, lub kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, aby podlegać podstawowej ochronie prawnej symbolu towarowego.