PSX-NET

Tag: Wybór

Rejestrowanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym

Jakikolwiek symbol towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, objęty jest pieczą prawną. Gwarantuje to przepis o ochronie konkurencji i konsumentów, lub kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, ażeby podlegać podstawowej ochronie prawnej symbolu towarowego.


Reklama na telebimach efektywnym sposobem na błyskawiczne dotarcie do dużych rzesz potencjalnych odbiorców

Consulting marketingowy proponują zarówno osoby indywidualne, jak też agencje reklamowe, czy domy mediowe