PSX-NET

Tag: Wybór

Rejestrowanie znaków towarowych w Urzędzie Patentowym

Jakikolwiek symbol towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, otoczony jest ochroną ustawową. Zapewnia to przepis o ochronie konkurencji i klientów, bądź kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, ażeby podlegać zasadniczej ochronie prawnej symbolu towarowego.


Reklama na telebimach efektywnym sposobem na błyskawiczne dotarcie do dużych rzesz potencjalnych odbiorców

Consulting marketingowy proponują zarówno osoby indywidualne, jak też agencje reklamowe, czy domy mediowe